Documentatie van
Beeldende Kunst in Utrecht
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Georg Rueter

Geboortegegevens:

·1875 - - geboren
Haarlem (Gemeente Haarlem)
08.03.1875

Overlijdensgegevens:

·1966 - - overleden
Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
16.08.1966

Identiek met:

·Willem Christiaan Georg Rueter
·Willem Christian Georg Rueter

Adres:

·Sloterdijk 22, Amsterdam omstr. 1921
·Velserweg 59, Sloterdijk omstr. 1950

Afbeelding:

·

<*1934>;
  

Signatuur:

·

bron: 6 (-> 214)
  
·

bron: 61
  
·

bron: 789 (-> 19)
  

Professie:

·boekkunstenaar
·glasschilder
·graficus
·kunstnijveraar
·schilder
·tekenaar

Technieken:

·glasschilderen

Typering van het werk:

·grafiek:
techniek: houtsnede; lithografie; tekentechnieken
voorbeeld:
  
·schilderijen/tekeningen:
(ex-libris)
materiaal: olieverf
onderwerp: bloemen; portret; stillevens
·ontwerpen:
(affiche-ontwerp; glasschilderijontwerpen; kalenderontwerp; ontwerp van boekomslagen; postzegelontwerp)

Verblijf:

·Haarlem (Gemeente Haarlem)
·Sloten NH (Gemeente Amsterdam) 1902-1921
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) 1921-1966

Gebeurtenis:

·huwelijk
betreft: Gerarda Ernestina Augusta (Gerarda) Lang en G. (Georg) Rueter
kinderen: Georg (Pam Georg) Rueter, Gerarda (Meik) Rueter en M. (Maria) Rueter

Schoonvader/-moeder van:

·Willem Gerard (Willem) Hofker 1902

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1902 - - prijs Internationale tentoonstelling van Moderne Decoratieve Kunst Turijn (diploma van verdienste)
·1909 - - Willink van Collenwedstrijd (1e prijs)
·1923 - - Koninklijke Medaille ter beschikking gesteld door koningin Wilhelmina
·1963 - - Prijs van de stad Amsterdam

Vorming:

·1891 - - Instelling: Teekenschool voor Kunstambachten Amsterdam;
leerling: Georg Rueter
einde: voor 1891
·1891 - - onderwijs aan kunstschool;
Instelling: Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers Amsterdam;
leerling: Georg Rueter
begin: 1891
einde: 1894
diploma: MO Tekenen;
docent: J.D. Huibers
docent: Jan Visser Jr.
bron: 5938;
·1894 - - kunstvorming;
Instelling: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam;
leerling: Georg Rueter
begin: 1894
einde: 1896
docent: August Allebé
docent: C.L. Dake sr.
docent: Nicolaas van der Waay
docent: Rudolf Stang

Gaf les aan:

·Beek, W. (Willem) van.
·Brandenburg, C. (Cornelis)
·Brinks, K. (Kuno)
·Bruijn, Jacob (Bob).
·Dooijes, D. (Dick)- modeltekenen
·Gerrits, G. (Ger)
·Hubeek, Abraham Frederik (Frits).

Meer informatie...

Lid van / ingeschreven bij:

·1898 - -
lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
functie: gewoon lid; buitenlid; stemhebbend lid
bij: Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam -> G. (Georg) Rueter -> - 1898 tot na 1950
(bron: 5589, 5595, 3804)
·1910 - -
lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
functie: werkend lid
bij: Vereeniging Sint Lucas Amsterdam -> G. (Georg) Rueter -> - voor 1910 tot na 1940
(bron: 6009, 68876)
·1952 - -
lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
functie: werkend lid
bij: de Grafische - Vereniging ter Bevordering v.d. Grafische Kunst Amsterdam -> G. (Georg) Rueter -> - voor 1952
(bron: 5972)

Activiteiten (algemeen/overig):

·1894 - -
deelname aan eindexamen
(als) geslaagden
(Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers Amsterdam)
J.J. Bauer
Hendrik (Herman) Hana
A.M. Knottnerus
M.E. Mohrmann
H. van Roggen
G. (Georg) Rueter
Johanna (Jo) Stumpff
George Marinus Tamson
Frederik Adolf Tepe
H.L. Zick -> - 26.06.1894 tot 10.07.1894
extra info: het eindexamen duurde 13,5 dagen; toegekend einddiploma met daaran verbonden een gratificatie van 100,00
(bron: 201750)
·1934 - -
foto bij opening tentoonstelling
(als) aanwezigen
S. (Salomon) Garf
A. (Abraham) Hesselink
Johannes Hendricus Jurres
Marie Engelina (Marie) van Regteren Altena
G. (Georg) Rueter

·1934 - - Tekeneningen en beeldhouwwerken van Leden - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
  
·1941 - -
inrichting expositie
L. (Lizzy) Ansingh
Johannes Hendricus Jurres
G. (Georg) Rueter

·1941 - - Voorjaarstentoonstelling; werken van Leden - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
  

Activiteiten (als werknemer):

· werkzaamheden in het kunstonderwijs
functie: docent tekenen
(Teekenschool voor Kunstambachten Amsterdam) -> G. (Georg) Rueter
·1900 - -
werkzaamheden in atelier
(Woninginrichtingsatelier N.V. 't Binnenhuis Amsterdam) -> G. (Georg) Rueter -> - 1900
·1922 - -
werkzaamheden in het kunstonderwijs
functie: docent monumentale schilderkunst
(Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam) -> G. (Georg) Rueter -> - 1922 tot 1940

Activiteiten (als bestuurder):

·1942 - -
bestuurswerk
functie: 2e secretaris 1942
(Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam) -> G. (Georg) Rueter -> - voor 1942

Werken:

·
geen afbeelding


kinderpostzegels
  
·

geschilderd portret
portret van A. Allebé
  
·
geen afbeelding


still life with roses in a vase, a
  
·

De Hinde is een juweeltje
  
·

goedkope uitgave
  
·
geen afbeelding


album
  
·
geen afbeelding


affiche voor kinderzegels
  

Meer informatie...

Presentaties (solo):

·1908 - - Georg Rueter -- Kunsthandel C.M. van Gogh Amsterdam
·1912 - - Georg Rueter -- Kunsthandel C.M. van Gogh Amsterdam
·1930 - - Portretten door Georg Rueter te Sloterdijk -- Stedelijk Museum Amsterdam
·1934 - - portretten en bloemen -- Kunstzalen Frans Buffa en Zonen Amsterdam
·1999 - - Overzichtstentoonstelling Georg Reuter, Schilderijen Tekeningen Portretten en Bloemstillevens -- Teylers Museum Haarlem
·1999 - - Georg Rueter 1875 - 1966 -- Provinciaal Museum Drenthe Assen

Presentaties (overig):

·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1902 - - 1e Internationale tentoonstelling van Moderne Decoratieve Kunst -
·1906 - - Jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, in 1907 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1909 - - Amsterdamsche handvlijt in huis, school en werkplaats - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1910 - - 20e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
  
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas (1), 21ste jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam

Meer informatie...

Literatuur/wordt vermeld in:

·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1906 - - Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
·1910 - - Vereeniging Sint-Lucas: twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas : een en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken der vereeniging
·1912 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : eerste tentoonstelling van werken der leden
·1912 - - Catalogus der tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, aardewerk en andere kunstvoorwerpen welke zullen worden verloot ten bate van het volkssanatorium "Herema-State" te Joure

Meer informatie...


ARTindex